Vi hjælper dig med regnskabet

topbillede

Træt af administrative opgaver - brug HF Regnskabsassistance og få flere fordele

Dit bogholderi er altid ajourført

Regninger sendes ud til tiden

Egne regninger betales til tiden

Du får overblik over bl.a. likviditeten

Penge hurtigere ind på kontoen

Du betaler kun for effiktiv arbejdstid

Ingen feriepenge og forsikringsforpligtigelser

Ingen dyre renteomkostninger

Mere tid til kunderne og familien

opgavetyper

Udvalg af opgavetyper

Du bestemmer selv hvilke af nedenstående opgaver HF Regnskabsassistance skal løse for dig:

Finansbogholderi:

 • Bogføring
 • Afstemning af kasse, bank og giro
 • Måneds-/kvartalsbalancer
 • Momsadministration
 • Arkivering

Kreditstyring:

 • Kreditorbogføring
 • Afstemning
 • Betaling af kreditorer
 • Saldolister m.m.

Debitorstyring:

 • Fakturering
 • Kontoudtog
 • Rente- og gebyrtilskrivning
 • Rykkerprocedure
 • Saldolister

Lønregnskab:

 • Løn- og personaleadministrationen
 • Indberetning af A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge m.m.

Diverse:

 • Klargøring af regnskab til revisor
 • Renskrivning
 • Telefonbetjening
 • Korte- og lange vikariater
 • Ferieafløsning
 • med mere

Har du en opgave der ikke står på listen, så kontakt mig og sammen finder vi ud af noget

Vi har erfaring med mange brancher

HF Regnskasassistance har bl.a. hjulpet disse brancher:

Håndværkerbranchen

Autobranchen

Tandlæger

Detailhandel

Restaurationsbranchen

Produktionsvirksomheder

Konsulentvirksomheder